„Doskonaląc siebie inspirujesz innych ludzi …”

(M. Pasterski)